Grøn energi

I Odense Kommune ønsker man i 2030, at elforsyningen og varmeforsyningen er baseret på grøn energi.

Fjernvarmen i Odense Kommune har tilslutningspligt, det betyder at vi er pligtige til at være koblet på fjernvarmen indtil videre.

Eksempler på grøn energi kan være:

  • Solceller og solcelleanlæg
  • Varmepumper – luft til luft, luft til vand
  • Jordvarmeanlæg

Fremtidens energi – tænk grøn!

Fremtidens energikilde har altid været her og løber aldrig tør, vi har altid adgang til denne grønne energikilde, og nu har vi mulighed for at lagre og brug denne grønne energi.

Grøn energi – Bæredygtig energi – CO2 neutral energi.

Grøn energi kontakt din lokale elektriker ODENSE EL ring 65905510