Lovpligtigt eleftersyn

Ved et eleftersyn laves der stikprøvegennemgang af el-installationer i boligen, og vi i ODENSE EL er autoriserede til at udføre lovpligtige eleftersyn. ODENSE EL er medlem af Tekniq installatørenes organisation https://www.tekniq.dk

Et lovpligtigt eleftersyn giver tryghed og sikkerhed.

Hvorfor laves eleftersyn?

Den 12. maj 2012 blev det lovpligtigt, at der ved hushandler foretages et eleftersyn, når der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Så skal du sælge din bolig og tegner du en ejerskifteforsikring, så vil vi meget gerne give dig et tilbud på et eleftersyn.

Hvad er et eleftersyn?

Det er en stikprøvegennemgang af boligens el-installationer, og det er kun de tilgængelige el-installationer der bliver undersøgt. Vi ODENSE EL er autoriserede el-installatør og må udføre eleftersynet.

Lovpligtigt eleftersyn - din lokale elektriker i Odense og på Fyn  ☎︎  65905510

Et eleftersyn indeholder:

– Kontrol af el-tavler
– Kontrol af fejlstrømsafbrydere
– Kontrol af materiel bag stikkontakter, afbrydere, lampeudtag og lavvolt-installationer
– Kontrol af el-installationernes dimensionering
– Kontrol af beskyttelse mod indirekte og direkte berøring med spændingsførende dele
– Installationsmateriel bag løftbare og aftagelige dele af el-installationerne skal undersøges stikprøvevis

Et eleftersyn indeholder IKKE:

– Bagatelagtige forhold, som slid og ælde, altså vurderet ud fra el-installationernes alder og hvor det antages at el-installationernes funktionsdygtighed ikke påvirkes nævneværdigt
– De dele af el-installationen der ikke kan efterses
– El-installationer uden for boligen/bygningen, hårde hvidevarer
– Andre brugsgenstande dog ikke indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande

Hvad koster et eleftersyn?

Den typiske pris for et eleftersyn er mellem kr. 2.000,00 – og 3.500,00, grunden til denne forskel er at der er stor forskel på boligens alder og boligens størrelse. I prisen for eleftersyn er udgifter til udlæg, kørsel og forsikring. Tidligere var der en max pris, denne ordning er ophørt og du kan læse mere om dette på https://boligejer.dk

Skulle det vise sig at eleftersynet viser, ulovlige el-installationer, funktionssvigt, står vi gerne til rådighed med et uforpligtende tilbud.

Vi giver meget gerne et tilbud på udbedring af eventuelle fejl og mangler, skader.

Et eleftersyn udføres efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer https://www.sik.dk

 Download mere information om eleftersyn.

http://www.odense-el.dk/media/Fil130_Eleftersyn-giver-dig-tryghed-A4-til-net.pdf