Forebyg eller find fejl med termografi

 

Få tjekket dine el-tavlers tilstand – det kan spare dig for ulykker.

Hvert år er ældre eller ikke-korrekte installerede el-installationer årsag til brande.
Brande som kunne være undgået med termografering.

Få et billede af el-installationens tilstand med termografi

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationers tilstand. Noget som du ikke kan se med det blotte øje. Termograferingen foregår med et termografi-kamera, der måler såkaldte IR strålinger, der omsættes til temperaturforskelle – og på den måde synliggør overbelastninger, løse forbindelser og lignende.

Termografi betaler sig i mange sammenhænge – både for private, virksomheder og offentlige institutioner. Det koster kun en brøkdel af, hvad udgifterne til en reparation af el-installationerne eller omkostningerne ved en akut skade kan udgøre.

Forebyg produktionsstop med en termografisk undersøgelse

Termografi i en produktionsvirksomhed kan fortælle, at el-tavlerne ikke er på overarbejde og pludselig giver alvorlige driftsstop. Og i værste tilfælde kortslutter og udvikler brand i el-tavlen.

For sikkerhedens skyld anbefaler vi som udgangspunkt produktionsvirksomheder termografering en gang om året. I nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der faktisk et lovkrav om at lade sine el-tavler termografere hvert år.

Termografering af bygninger

Du kan også bruge termografering til at få et overblik over din bygnings tilstand. Med en termografisk undersøgelse kan du nemlig se, om der er utætheder og kuldebroer, der resulterer i varmetab. Det kan være kilden til et stort energiforbrug.

Hos TS-gruppen er vi specialiserede i termografi. Vores termografer er alle certificerede efter DBI’s regler. Og de står til rådighed hver dag – året rundt.

Vi tilbyder termografering inden for forskellige områder:

  • Bygninger (indendørs og udendørs)
  • El-tavler for at undgå driftsstop og brand
  • Ledningsnet (fjernvarmerør og vandrør)
  • Lægkagesporing ved centralvarmeanlægFå en termograferingsrapport

Efter endt måling får du en termograferingsrapport, der giver dig mulighed for at se omfanget af eventuelle skader og utætheder. Billederne fra termograferingen viser med stor nøjagtighed – hvor og hvor meget der skal sættes i værk for at minimere udgifter til energiforbrug.

Du/I er velkomne til at ringe til os 65 90 55 10 eller Kontakte os på kontaktformular

Termografering kontakt din lokale elektriker ODENSE EL ring 65905510
Du/I er velkomne til at ringe til os 65 90 55 10 eller Kontakte os på kontaktformular
Bestil uforpligtende tilbud fra elektriker ODENSE EL

Få et gratis tilbud

 

Skriv her hvis du ønsker en pris / et tilbud, og hvis du ønsker vi kommer og kigger på opgaven før ordren lægges, du kan skrive en tekst og vedhæfte billeder

Bestil elektriker hos ODENSE

Bestil en elektriker

 

Skriv her hvis du har en opgave vi skal løse, en  der er ligetil eller du ikke har brug for en pris, og hvis du ikke har behov for at vi kommer og kigger på opgaven. Du kan skrive en tekst og vedhæfte billeder.

ODENSE EL er en autoriseret el-installatør virksomhed, der er medlem af Tekniq - Installatørenes Organisation.

Lars Rousing ☎ 61 62 07 80            Magnus Fink Isaksen ☎ 60 20 85 06        ODENSE EL på ☎  65 90 55 10